Tarieven

De tarieven voor fysiotherapie worden ieder nieuw kalenderjaar vastgesteld middels de contracten die wij afsluiten met de zorgverzekeraars. Fysiotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer u aanvullend verzekerd bent. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent gelden bij ons de onderstaande tarieven. Voor de genoten behandelingen krijgt u dan een rekening toegestuurd.
Er zijn enkele uitzonderingen waarbij Fysiotherapie (onbeperkt) uit het basispakket vergoed wordt; dit is bijvoorbeeld na een operatie of bij sommige chronische ziekten. Hierbij geldt dat de eerste 20 behandelingen wel eerst uit het aanvullende pakket vergoed worden, dan uit het eigen risico en daarna worden de behandelingen uit het basispakket vergoed. Wilt u weten of uw aandoening op de chronische lijst staat dan kunt u klikken op deze link.

Reguliere zitting fysiotherapie (half uur)
Zitting fysiotherapie aan huis
Zitting fysiotherapie in inrichting
Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Zitting manuele therapie
Zitting manuele therapie aan huis
Eenvoudig kort rapport
Meer gecompliceerd tijdrovend rapport
Niet - nagekomen afspraak

Mocht u verhinderd zijn voor uw afspraak, dan dient u 24 uur van te voren contact op te nemen om deze te annuleren. Anders wordt het consultatref bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed!  

28,50
38,50
38,50
10,00
38,50
38,50
45,00
n.v.t.
n.v.t.
39,50
69,50
28,50